Kalendarz modlitw Październik 23

Intencja dnia

Aby nasi zakonnicy starali się ożywiać w innych głębokie poszanowanie i umiłowanie prawdy, której źródłem jest Chrystus - ,,droga, prawda i życie" (J 14,6). (art. 204)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
 
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za tych, którzy żyją na marginesie Wspólnoty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Potrzeba apostolstwa: dla ożywienia w całej czystości, szczerości i mocy uczuć religijnych; dla wprowadzenia przepisów i rad Ewangelii z całą ścisłością i zupełnością w praktykę, w obyczaje; dla oświecenia umysłów. (KW, 90)