Kalendarz modlitw Październik 8

Intencja dnia

Aby każdy zmartwychwstaniec urzeczywistniał ducha Zgromadzenia, który domaga się, by umierał on dla samego siebie i zmartwychwstawał z Chrystusem po to, żeby jego nowe jego życie z Chrystusem stało się dobrodziejstwem dla Ludu Bożego. (art. 195)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspólnotę "Gailea", Wspólnotę Burego Misia 

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krokowej

 
Słowa Założyciela

Na postanowieniach i planach, dzięki Bogu, nie brak mi, idzie tylko o dobry wybór, porządek i wytrwanie w ich egzekucji. (KW, 75)