Doktorat ks. Wojciecha Mleczko CR

14 maja 2013 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Wojciecha Mleczko CR. Rozprawę pt. "Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców" nasz Współbrat napisał na Wydziale Teologicznym pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Mastalskiego. Dodajmy, iż na realizację badań naukowych Narodowe Centrum Nauki przyznało ks. Wojciechowi specjalny grant. Gratulacje!!!

Informacja z dnia May 2013,

 
drWMCR 021
drWMCR 025
drWMCR 026
drWMCR 029
drWMCR 031