Wprowadzenie w posługi seminarzystów Raphaela i Marcina

Acol Marcin 3

Akolitat RaphaelBrat Raphael Ma z Prowincji Ontario-Kentucky, w piątek 22 kwietnia, został wprowadzony przez biskupa Carla Kemme w posługę lektora. Uroczystość odbyła się w kaplicy seminaryjnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Emmitsburg (Maryland). Uczestniczyli w niej nasi ojcowie: Jim Donohue, Toby Collins i Eric Wagner. Natomiast następnego dnia w Rzymie, w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Ojciec Generał wprowadził w posługę akolity brata Marcina Klimaszewskiego z Prowincji Polskiej. We mszy świętej uczestniczyli członkowie Poszerzonej Rady Generalnej, która obraduje w dniach od 21 do 29 kwietnia w Domu Rzymskim.

Acol Mar 4Kandydaci do sakramentu święceń w trakcie formacji seminaryjnej są ustanawiani lektorami i akolitami. Wykonywanie tych posług jest jednym z istotnych elementów przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu. Braciom Raphaelowi i Marcinowi życzymy, by lektorat i akolitat zaowocowały w ich życiu jeszcze większym umiłowaniem Pisma świętego i Eucharystii.

Informacja z dnia Apr 2016,