Dziękczynienie za dekret o heroiczności cnót S.B. Matki Wincenty

W trzecią niedzielę Wielkanocną, w Domu Generalnym Zmartwychwstańców odbyło się uroczyste dziękczynienie za łaskę ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Służebnicy Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W świętowaniu udział wzięli Abp. Edward Nowak, Ks. prałat Paweł Ptasznik, O. Bogusław Turek CSMA, O. Hieronim Fokciński SJ, O. Bernard Sawicki OSB, O. Zdzisław Kijas OFMConv, Zmartwychwstańcy pracujący we Włoszech, Zarząd Generalny Sióstr Benedyktynek Samarytanek z Przełożoną Matką Marią Kortysiak oraz przedstawicielki żeńskich wspólnot zakonnych Sióstr Zmartwychwstanek z Przełożoną Generalną Matką Teresą Marią Kreft, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Adoratorek i Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Jadwiga Jaroszewska urodziła się 7 marca 1900 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Od lat szkolnych nosiła w sobie pragnienie służenia bliźnim, zwłaszcza tym, których społeczeństwo pozbawiło godności i odrzuciło, pomimo, że byli jego ofiarami. Jadwiga po latach poszukiwań drogi swojego powołania założyła 6 stycznia 1926 r. w Warszawie nową rodzinę zakonną i przyjęła imię Wincenta od Męki Pańskiej. Obdarowana szczególnym charyzmatem i otwarta na znaki czasu, tak określiła misję Zgromadzenia: "Bóg w wyrokach swoich niezbadany, powołując nasze Zgromadzenie do samodzielnego życia w Kościele świętym, powierza mu myśl swoją: Mądrość Przedwieczna domaga się od stworzeń uwielbienia dla swej Sprawiedliwości". Dla urzeczywistnienia tej idei, w duchu zadośćuczynienia Bogu za dokonujące się w świecie zło, całe swoje życie i działanie poświęciła najbardziej nieszczęśliwym, moralnie zagrożonym i zaniedbanym; szczególną troską otaczała dzieci upośledzone. Życie Matki Wincenty było odzwierciedleniem miłosiernego Samarytanina, pochylającego się troskliwie nad poranionym bliźnim i ewangelicznej Samarytanki, biegnącej rozsławić imię Zbawiciela. Miłość krzyża, duch przebaczenia i ekspiacji uzdalniały ją do posługi potrzebującym w myśl wezwania Pana Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście" (Mt 25, 40). Czcigodna Sługa Boża Wincenta zmarła w opinii świętości 10 listopada 1937 r. w Warszawie. Potwierdzeniem świętości jej życia są otrzymywane łaski oraz dekret o heroiczności cnót ogłoszony w Rzymie 18 marca 2015 roku.

Informacja z dnia Apr 2015,

 
DSCN0898
DSCN0901
DSCN0903
DSCN0904
DSCN0905
DSCN0907
DSCN0913
DSCN0916
DSCN0919
DSCN0921
DSCN0926
DSCN0928
DSCN0930
DSCN0934
DSCN0935
DSCN0942
DSCN0946
DSCN0948
DSCN1894
DSCN1896
DSCN1897
DSCN1901
DSCN1906
DSCN1908
DSCN1916
DSCN1920
DSCN1929